Agrifood Systems Transformation Accelerates Climate Action

Als jongeren niet aan tafel zitten bij de politieke processen die de toekomst van ons voedselsysteem bepalen, staan wij op het menu. Verandering van ons voedselsysteem is cruciaal om biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, honger en sociale ongelijkheid tegen te gaan.

Als jongeren gaan wij in gesprek over wat er op de politieke agenda moet staan om een duurzame en rechtvaardige voedsel toekomst zeker te stellen. Samen doorbreken wij gespannen tegenstellingen in het publieke debat en maken wij ruimte voor elkaar en onze visies in een open dialoog. Want voedsel gaat ons allemaal aan, of je nu wel of niet werkzaam bent in de agri-food sector, want iedereen eet en moet met de gevolgen van landgebruik leven!
Doe jij mee?

De Youth World Food Day is een creatieve dialoog voor jongeren* om over landbouw en voedsel te praten. Tijdens de Youth World Food gaan we graag met jou in gesprek om over voedsel te praten. We horen graag hoe jij de toekomst van ons voedselsysteem voor je ziet. Hoe jij in het dagelijks leven met het onderwerp te maken hebt. Hoe jij denkt een bijdrage te kunnen leveren en wat jij van de politiek en samenleving nodig hebt om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke toekomst voor ons voedselsysteem. 


De Youth World Food Day is een jaarlijks terugkerend event om te oogsten wat er speelt onder jongeren als het gaat om ons voedselsysteem. Deze ”oogst” zal worden meegenomen in een visiedocument en in gesprekken met de overheid en internationale organisaties, bijvoorbeeld op de World Food Forum van 16 – 20 oktober in het National Youth Delegation Statement.