Youth World Food Deal

Omschrijving

De Youth World Food Deal is de deal die is voortgekomen uit jaren onderzoek onder jongeren vanuit I4NATURE met Youth world food day en haar partners en de jongerenoogst-sessie tijdens Youth World Food Day ‘22

De Youth World Food Deal is de beschrijving van de ambitie en wensen van jongeren om hun potentie tot impact te brengen voor de transitie die nodig is richting ‘Healthy Diets, Healthy Planet’.

 

Deze deal is opgedeeld in twee delen, voorafgaand onderzoek en ervaringen vanuit I4NATURE als jongerenparticipatie-enabler in de agrifood sector en de gehoorde geluiden van jongeren tijdens de jongerenoogst sessie op Youth World Food Day. 

 

Voorafgaand onderzoek uit eerdere jaren & ervaringen (YWFD)

 • Bied ruimte in het onderwijs en bedrijfsleven aan om ons voor te bereiden op en deel te nemen aan evenementen als YWFD.
 • Er moet ruimte in het onderwijs komen om kennis te maken met de wereld van landbouw en voedsel (buiten YWFD om), bijvoorbeeld door middel van moestuinen op school of uitjes naar lokale boeren of voedselverwerkers. 
 • “stimuleer het onderwijs om ons op te leiden voor de toekomst, niet voor het verleden”
 • Neem ons serieus, in zowel onderwijs ontwikkeling als bij de inrichting van processen in het arbeidsmarkt domein waar nieuwe generaties andere zaken vragen van leren, werknemerschap en werkgeverschap. Dit kan het intreden binnen de sector vergroten.
 • Help ons financieringswijze voor duurzame en gezonde initiatieven tot realisatie te brengen.
 • Realiseer toegang tot kennis op een begrijpbare en toegankelijke wijze voor alle jongeren.
 • Samen met jongeren programma´s ontwerpen, waarbij we  gezond eten toejuichen in plaats van focussen op ongezond eten ontmoedigen.
 • Zoek ons op en laat ons een rol spelen bij lokale en regionale inrichtings/gebiedsprocessen zowel in de stad als op het platteland. 
 • Besteed aandacht aan ons en sta open voor onze manier van denken om snel tot handelen en doorontwikkeling te komen (niet alleen praten) van concepten en oplossingen vanuit onze visies, leefomgeving met mondiale netwerken en lokale impact.
 • Breng in beeld wat werken in groene banen inhoudt, wat voor een kansen het biedt en waar groene banen te vinden zijn. Wij zoeken banen en andere uitdagingen met een maatschappelijke, sociale, klimaat-positieve impact.
 • Wij willen werken aan oplossingen die aansluiten bij onze leefwereld. Oplossingen die meer plantaardig zijn, gezond en duurzaam. Waardoor er door onze betrokkenheid een gezonde markt gerealiseerd kan worden voor nieuwe producten.
 • Wij willen ons verenigen om samen te werken met bedrijven en overheden, help ons en faciliteer ons in middelen zoals ook grote organisaties dat krijgen.
 

Jongerenoogst 

Dit gedeelte is onderverdeeld in verschillende stellingen die gehoord zijn tijdens de jongerenoogst-sessie van de Youth World Food Day. Deze stellingen zijn verder uitgelegd door middel van de punten die aangekaart moeten worden volgens jongeren in de tekst eronder. 

Er is een gap tussen stad en platteland

 • Voedsel educatie is erg belangrijk om de gap tussen stad en platteland te verkleinen. Weten kinderen die opgroeien in het stedelijk gebied nog waar hun eten vandaan komt? Om deze essentiële informatie te verschaffen aan jeugd en om hen ook warm te maken voor de food en agri sector is voedsel educatie van belang. Dit kan heel breed worden getrokken en hoeft niet moeilijk te zijn of veel tijd te kosten aangezien al veel docenten het druk hebben. Bijvoorbeeld in de biologie en maatschappijleer lessen? Door elementen in het curriculum te vervangen in plaats van erbij te stapelen kan er heel veel.
 • Voedseducatie begint met waarborgen dat kinderen een gezond ontbijt/lunch krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door school lunches te organiseren en vanuit daar in gesprek gaan met leerlingen en studenten
 • Moestuinen op scholen en andere elementen in de nabije schoolomgeving rondom voedsel kunnen veel bijdragen aan de voedseleducatie van jeugd. 
 • Faciliteer het contact met platteland, omdat leerlandschap te benutten (support boeren, MKB voedselverwerkingsbedrijven en natuurorganisaties om met jeugd aan de slag te gaan, en scholen om jeugd daar te krijgen).
 

The first step in losing power is thinking you don’t have any

 • Empower de jeugd, neem ze serieus en kijk en luister echt naar ze! Veel jongeren durven niet of hebben het gevoel dat ze toch die veranderingen niet kunnen maken die er nodig zijn. We hebben mede jongeren nodig om dit te laten zien dat het kan maar ook organisaties, bedrijven en de overheid die jongeren in het licht zetten en laten zien dat ze welkom zijn om veranderingen aan te dragen. 
 • Want verandering begint ook van onderaf
 • We moeten iets hebben wat laat zien dat jongeren empowered zijn op verschillende vlakken en aan verschillende kanten van de samenleving. Dit moet gezien worden aan zowel de kant van de maatschappij als aan de jongeren zelf om hen zo ook te motiveren iets te doen. Van de jongerengemeenteraad tot in de EU (European year of youth) of zelfs bij de FAO (zie world food forum).
 

Jongeren zitten niet aan tafel maar staan op het menu

 • Er is een hoop wantrouwen vanuit jongeren naar wat ze kunnen doen maar ook aan of er echt wordt geluisterd, werk om dat vertrouwen te herstellen en te versterken.
 • Youth washing is een groot probleem als onderdeel van dit wantrouwen van veel jongeren.
 • Het zijn niet alleen de jongeren die zich moeten versterken en aanpassen maar vooral ook “oudere” generaties moeten zich aanpassen aan de jongeren om zo samen transitie te bewerkstelligen.
 • Jongeren betrekken bij maatschappelijke uitdagingen gaat niet om jongeren te leren hoe het moet, maar het gaat om jongeren in staat te stellen hoe ze zelf kunnen leren en ontdekken. Wijsheid en expertise komt niet per se met de jaren. 
 • Kill your darlings, we can’t solve today’s problems with the same thinking that created them: Durf realistisch te zijn, benoem de feiten en wees kwetsbaar zodat we generaties verbinden i.p.v. polariseren.
 • Laten we samenwerken met verschillende stakeholders, geef ons inzicht in hoe zaken werken, zodat we op kunnen schalen in onze oplossingen.
 • Durf ook met een business case bril op met jongeren aan de slag te gaan!
 

Praat met elkaar

 • Maar kijk een gegeven paard in de bek! Als jongeren zijnde hoeven we niet elke mogelijkheid zomaar aan te nemen die geschonken wordt. Kijk vooral het gegeven paard in de bek en probeer te vinden wat de achterliggende intenties zijn? Is het een vorm van youth of greenwashing? Of is dit echt een kans waar jij achter staat?Daarnaast hoeven jongeren zich niet altijd kosteloos in te zetten omdat hen een ‘kans wordt gegeven’. 
 • In onderwijs zou er ook ruimte moeten zijn om te leren luisteren naar elkaar maar ook naar jezelf. We leren debatteren, maar niet om verbindingen te zoeken en ondanks meningsverschillen samen te werken aan een betere wereld.
 • Het hoeft niet moeilijk te zijn; we kunnen beginnen met kleine stappen en mindset changes bij zowel jongeren als volwassenen. 
 • Dwang is oké van sommige partijen. Zo is dwang door het doordrukken van wetten en regelgevingen soms nodig om verandering door te zetten en helpt alleen praten niet. Sommige partijen veranderen nou eenmaal niet zomaar. 
 

Al met al we willen aan de slag om impact te realiseren. Veel kansen zijn er al vanuit jongerennetwerken, leefstijl, onderwijs, arbeidsmarkt en sociaal domein, onze taak is het om deze te verspreiden, verbreden en te verstevigen!

Hoe is geen vraag, wanneer is wel duidelijk, nu!

BERICHT DELEN: